Acceptació de les condicions del servei

El tractament de les dades personals que faciliti es sotmetrà a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.

Les seves dades seran incorporades a un fitxer titularitat de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (d’ara endavant FIRHSCSP), amb CIF G-60136934 i amb domicili Carrer Sant Antoni MariaClaret, 167, 08025 Barcelona. La FIRHSCSP ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat

La FIRHSCSP només tractarà les dades personals que resultin adequats, pertinents i no excessius per al compliment de la finalitat d’atendre correctament a les persones usuàries, i en cap cas se cediran a tercers ni s’utilitzaran per a l’enviament de comunicacions comercials o de prestació de serveis de pagament, ni cap altra finalitat diferent a l’establerta.

Les dades que es sol·licitin en els diferents formularis del lloc web són els estrictament necessaris per atendre la seva sol·licitud, els quals vostè ens comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades marcades com a obligatòries suposarà la no prestació del servei sol·licitat. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera òptima els serveis oferts.

L’usuari accepta expressament el contingut de l’avís legal que regula la prestació dels serveis, i autoritza ser contactat pels integrants de l’equip de recerca, pel mitjà escollit en el formulari d’inscripció (telèfon, correu electrònic o equivalent) amb la finalitat d’iniciar el servei.

L’usuari té reconeguts els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, els quals podran ser exercitats gratuïtament mitjançant la remissió d’una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercitar, a Grup de bases metabóliques del risc cardiovascular, Fundació Institut de Recercade l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, pavelló17, Carrer Sant Antoni MariaClaret, 167, 08025 Barcelona, o al correu electrònic info@colesterolgenetic.cat.