Tractament

En mans del teu metge

El tractament higiènic-dietètic és fonamental en tota hipercolesterolèmia familiar. No obstant això, en la majoria dels casos no serà suficient i s’haurà d’acompanyar de tractament farmacològic. En alguns casos de hipercolesterolèmia molt greu seran necessaris tractaments més específics.
El teu metge és qui disposa del teu historial clínic i de les circumstàncies particulars del teu cas. Per això, l’elecció i les particularitats de cada tractament li corresponen a ell.

COM EL NOSTRE COS REGULA EL COLESTEROL

Convé saber com funciona l’autorregulació del colesterol en l’organisme per entendre què ocorre en els pacients amb hipercolesterolèmia.

El colesterol prové de dos llocs diferents:

 • Entre una quarta part i un terç del colesterol prové del que mengem, de productes d’origen animal, ja que els vegetals no en tenen.
 • La resta de colesterol, entre dos terços i tres quartes parts, ho fabrica el nostre propi cos, principalment el fetge, depenent de les nostres necessitats.

Així, en principi, si una persona sana augmenta la quantitat de colesterol que menja, disminuirà la producció pròpia de colesterol per equilibrar-la.

En pacients amb hipercolesterolèmia familiar l’autorregulació del colesterol es troba alterada. Per això són necessaris seguir una sèrie de tractaments segons el nivell de severitat de la malaltia.

 1. Tractament higiènic-dietètic
 2. Tractament farmacològic
 3. Tractament en casos més greus

1. TRACTAMENT HIGIÈNIC-DIETÈTIC

El primer tractament que es recomana per la hipercolesterolèmia familiar és adoptar un estil de vida saludable. Bàsicament es recomanen les següents pautes:

 • Deixar de fumar. Aquest canvi per sí mateix ja disminueix el colesterol LDL i augmenta el colesterol HDL.
 • Si existeix sobrepès, disminuir la ingesta de calories. Mantenir un pes adequat també millora els nivells de lípids en sang.
 • Practicar exercici d’intensitat moderada almenys 30 minuts al dia (caminar, natació, pujar escales, ballar,…).
 • Reduir els aliments rics en colesterol i en greixos saturats.

Adoptar hàbits de la dieta mediterrània:

 • Consumir aliments d’origen vegetal (fruites, verdures i hortalisses) per sobre dels d’origen animal, i els aliments frescos sobre els processats. Evitar embotits, precuinats, salsitxes, hamburgueses, patés,…
 • Prioritzar el consum de peix (mínim 3 vegades a la setmana) i marisc de petxina sobre la carn, i prioritzar les carns blanques (pollastre, gall dindi, conill) sobre les vermelles (vedella, porc, be).
 • Incloure amb freqüència llegums (llenties, cigrons, mongetes) i fruita seca (nous, ametlles, avellanes…)
 • Prioritzar els cereals integrals sobre els refinats, tant en el cas del pa com de pasta i arròs.
 • Augmentar la ingesta de fibra.
 • Eliminar o restringir a un consum esporàdic els refrescs ensucrats, qualsevol aliment ric en sucres refinats, i aliments tipus snack.
 • Eliminar o restringir a un consum esporàdic les begudes alcohòliques, especialment els licors d’alta graduació, o eliminar-les completament si es tenen també els triglicèrids alts.

En qualsevol cas, consulta al teu metge o dietista-nutricionista sobre les pautes higiènic-dietètiques adequades al teu cas particular.

2.TRACTAMENT FARMACOLÒGIC

Pel que fa al tractament farmacològic, els medicaments disponibles actualment són:

Estatines

Es prenen per via oral i inhibeixen de forma reversible la producció de colesterol. Són els fàrmacs que han demostrat més eficàcia a l’hora de baixar el nivell de colesterol en sang, per això són els de preferència. Han demostrat també un bon perfil de seguretat en tractaments a llarg termini, encara que precisen d’un control de la funció hepàtica.

Hi ha diferents tipus d’estatines comercialitzades i l’elecció d’una estatina o una altra serà responsabilitat del metge i dependrà de:

 • si el pacient ha sofert un episodi cardiovascular (prevenció secundària) o no (prevenció primària)
 • de la possible incompatibilitat amb altres fàrmacs, a causa que els pacients amb elevat risc cardiovascular sovint prenen altres medicaments
 • de la resposta individual als medicaments, la qual cosa es denomina farmacogenètica de l’individu

En general seran utilitzades estatines d’alta potència amb la capacitat de reduir el colesterol LDL almenys un 50%. En general, s’utilitzarà Atorvastatina a dosi de 40-80 mg/dia o bé Rosuvastatina a dosi de 20-40 mg/dia. Sovint no serà suficient i serà necessari la seva combinació amb altres fàrmacs com Ezetimiba o Resines.

Ezetimiba

S’administra per via oral i inhibeix de forma reversible l’absorció intestinal de colesterol i d’altres esterols d’origen vegetal. Normalment s’administra de forma combinada amb les estatines per augmentar la seva potència hipolipemiant.

Estaria indicada per als pacients intolerants a les estatines, pacients en els quals les estatines estarien contraindicades o associades a estatines

Resines

Les resines o segrestadors d’àcids biliars, són fàrmacs que augmenten l’excreció fecal d’àcids biliars, la qual cosa condueix a una reducció de colesterol en sang. Les resines més utilitzades són la resincolestiramina, el colestipol i el colesevelam.

Estarien indicades per als pacients intolerants a les estatines, pacients en els quals les estatines estiguin contraindicades o associades a estatines si es precisa reduir més el colesterol.

Inhibidors de la proteïna PCSK9

Han estat comercialitzats de forma recent. Són anticossos que bloquegen la proteïna PCSK9, que estimula la degradació dels receptors de les LDL. S’han d’injectar de forma subcutània cada 15 dies.

Es recomana en pacients que amb tractament intensiu a dosis altes d’estatines i ezetimiba no aconsegueixen reduir el colesterol LDL de forma suficient.

Només han estat autoritzats en pacients en prevenció secundària (infart, angina de pit) o bé en hipercolesterolèmia familiar severa.

3.TRACTAMENT PER A CASOS GREUS

Aquest mètode està indicat en casos d’hipercolesterolèmia molt greu, com la homozigota, o en les heterozigotes que presenten un nivell molt alt de colesterol i no responen bé a altres tractaments.

Es tracta de la LDL afèresi i consisteix a retirar de la sang del pacient un alt percentatge de les lipoproteïnes aterogèniques, principalment les LDL.

És un procediment en el qual s’extreuen partícules LDL del plasma mitjançant filtres amb afinitat específica per absorbir LDL.

Amb sessions d’unes 3-4 hores cada dues setmanes aconsegueixen eliminar entre el 70 i el 80% de les LDL en sang.

Els centres que realitzen l’LDL afèresi a Catalunya són l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Vall d’Hebron, a Barcelona, i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a Tarragona, si bé pot aplicar-se en centres en els quals es realitzin tècniques d’afèresi per altres motius.

Tens un familiar directe amb hipercolesterolèmia familiar?

Sí, el tinc